อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ

อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ

อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ เมฆคือไอน้ำที่ควบแน่น จงเป็นอนุภาคขนาดเล็ก ในน้ำหรือน้ำแข็งหรือทั้งสองอย่างผสมกับอากาศ. มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนผสมนี้อาจมีอนุภาคขนาดใหญ่ น้ำแข็งผสมหรืออาจมีอนุภาคปราศจากน้ำหรืออนุภาคของแข็ง เช่น ก๊าซ ฝุ่นละออง หรือควัน เป็นต้น ซึ่งเนื่องมาจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาปะปนด้วย เมฆก่อตัวขึ้นจากอากาศอุ่นที่ดูดซับไอน้ำจำนวนมาก สิ่งนี้มักเรียกว่าการเพิ่มขึ้นและเย็นลงของอากาศชื้น

ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นเมฆที่เราเห็น

เมฆมีหลายประเภทแต่ฝนที่ลอยอยู่ในอากาศมีไม่กี่ชนิดแต่มีอากาศที่ทำให้เกิดละอองน้ำรวมกันเป็นเม็ดน้ำที่ใหญ่และหนักขึ้น อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ ไม่มีกระแสน้ำหรือลมที่สามารถพัดพาหยดน้ำไปในอากาศได้แล้วตกลงมาเหมือนฝนหรือหิมะขาว หรืออาจเหมือนลูกเห็บบนพื้นดิน

ละอองน้ำในเมฆ

อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ มีขนาด 0.01-0.02 มม. หรือมีขนาดเท่ากับ 10 ถึง 20 ไมครอน สามารถลอยอยู่ในบรรยากาศได้เหมือนเมฆเมื่อหยดน้ำในเมฆรวมตัวกันและเติบโต จนกว่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร (1,000 ไมครอน) หรือใหญ่กว่านั้น ก็จะตกลงมาจากก้อนเมฆทั่วไป และ 1 ฝน สามารถทำให้เกิดหยดน้ำในเมฆรวมกันได้มากกว่า 1 ล้านเม็ด จึงเกิดปัญหาว่าหยดน้ำในเมฆเหล่านั้นรวมกันเป็นฝน ยาเม็ดเป็นอย่างไร ความรู้ของการบูรณาการมีดังนี้ไม่มีใครรู้อย่างสมบูรณ์ และเป็นที่รู้จักตามทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ของการควบแน่นของหยดน้ำในเมฆ

การเกิดฝนมีได้2ประการคือ

  • กระบวนการชนและการรวมตัวกันเป็นกลไกของฝนเขตร้อน
  • กระบวนการผลึกน้ำแข็ง ฝนที่เกิดจากกระบวนการนี้เกิดจากเมฆที่มีไอน้ำ ผลึกน้ำแข็งและน้ำ (Supercooled Water)โดยทั้งสามสถานะรวมกันเป็นก้อนเมฆโดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเม็ดน้ำจะสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็ง ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งเติบโตอย่างรวดเร็ว มันขยายใหญ่ขึ้นจนตกลงมาราวกับหิมะ(ต่ำกว่า 0 องศา) คือฝนปกติ (สูงกว่า 0 องศา) และถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา จะระเหยเป็นไอน้ำ กระบวนการนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก บารอมิเตอร์

สรุป อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ

การควบแน่นของไอน้ำเป็นเมฆหรือหมอก ต้องอาศัยอนุภาคควบแน่น ฝนหรือฝน ต้องอาศัยเมฆก้อนใหญ่หรือเกล็ดน้ำแข็ง เมฆฟ้าร้อง เริ่มก่อตัวจากเมฆธรรมดาก่อน จากนั้นจะขยายตัวในสภาพอากาศร้อนชื้นที่เหมาะสม ซึ่งไม่เสถียรและมีกลไกทำให้มวลอากาศชื้นลอยตัวสูงขึ้น ทำให้เมฆขยายตัวและลมในแนวดิ่งมีกำลังแรงขึ้น เมฆได้ก่อตัวสูงขึ้นเป็นเมฆฟ้าร้อง มีฟ้าแลบ ฟ้าร้องและฟ้าแลบ และกระแสลมขึ้นและลง มีลมกระโชกแรง อากาศเย็น โดยมีฝนตกในพื้นที่ที่มีเมฆต่ำ ในพื้นที่สูงอาจมีหิมะตก 2 ครั้ง ลูกเห็บและฝนฟ้าคะนอง เมฆมาก ฟ้าร้อง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการบินอย่างมาก อะไร คือ สาเหตุ ที่ ทำให้ เกิด เมฆ