ปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์ ปรากฏ การณ์ทางธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มักจะส่งผลกระทบต่อเราในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีผลอย่างมากต่อเรา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ในที่นี้จะกล่าวถึงสาเหตุและลักษณะของปรา 

กฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ ปรากฏ การณ์ทางธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของโลกทั้งในระยะยาวและระยะสั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มักจะส่งผลกระทบต่อเรา ในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างส่งผลกระทบต่อเราอย่างมาก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีทั้งโดยธรรมชาติและเทียม ในที่นี้จะกล่าวถึงสาเหตุและลักษณะของปรากฏ การณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ

ปรากฏการณ์

ตัวอย่างของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

 • ฝน
 • ฟ้าร้องและฟ้าผ่า
 • ลมและพายุ
 • สุริยุปราคา
 • จันทรุปราคา
 • ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • สายรุ้ง
 • รัศมีสุริยะ
 • การเคลื่อนที่ของดวงดาวและวัตถุในอวกาศ
 • การก่อตัวและการดับของดวงดาว
 • การก่อตัวของหลุมดำและดาวนิวตรอน
 • แสงเหนือหรือออโรร่า
 • น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
 • แผ่นดินไหว
 • ภูเขาไฟระเบิด
 • ปะการังฟอกขาว

มนุษย์เราไม่สามารถกำหนด ยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงปรากฏ การณ์ทางธรรมชาติได้ แต่สามารถควบคุมปรา กฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างได้ เช่น การลดหรือเพิ่มอัตราการฟอกขาวของปะการัง การลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำจะทำได้เพียงเปลี่ยนกลับไม่ได้

พายุ

บรรยากาศของโลก พายุคือสภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นผิวโลกโดยเฉพาะ และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เมื่อพูดถึงฤทธิ์ของพายุจะมีเนื้อหาสำคัญบางประการ ความเร็วศูนย์กลางซึ่งทำได้ถึง 400 กม./ชม. ความเร็วในการเคลื่อนที่ ทิศทางของพายุฝนฟ้าคะนอง และความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของพายุ ซึ่งระบุถึงพื้นที่ที่จะได้รับความเสียหาย และพื้นที่เหนือพื้นที่ใด ความรุนแรงของพายุวัดโดย ความรุนแรงใกล้เคียงกับแผ่นดินไหวในระดับริกเตอร์ มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นทีละน้อย

น้ำท่วม

สาเหตุหลักขึ้นอยู่กับ ปรากฏการณ์ สภาพท้องที่ และความผิดปกติของธรรมชาติ แต่ในบางพื้นที่ กิจกรรมของมนุษย์มีบทบาทสำคัญและเกิดจากน้ำ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำป่าไหลหลากมักเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม โดยอาจเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีกำลังแรง หย่อมความกดอากาศต่ำมีสภาพอากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนแตก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้

สาเหตุของน้ำท่วมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ป้องกันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ดินไม่อุ้มน้ำ น้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบอย่างรวดเร็ว ความแรงของน้ำทำลายต้นไม้ อาคาร ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพย์สิน น้ำที่เอ่อล้นเกิดจากน้ำท่วมและน้ำในแม่น้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมขังไว้สูงกว่าปกติ ทำให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกิดโรคระบาด ทำลายสาธารณูปโภคและพืชผล

แผ่นดินไหว

ปรากฎการณ์การสั่นสะเทือนหรือการสั่นไหวของพื้นผิวโลก แผ่นดินไหว ส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ แผ่นดินไหวบางประเภทอาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณู การเสียสมดุลจากน้ำหนักของน้ำที่กักเก็บในเขื่อนและการระเบิดของเหมือง เป็นต้น ปรากฏการณ์