บรรยากาศของโลก

บรรยากาศของโลก

บรรยากาศของโลก เมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็ก เคยได้ยินพ่อแม่เล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้ใดทำกรรมดีไว้มาก ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ และท้องฟ้าบนท้องฟ้า ผู้เขียนเชื่อว่ายังไม่เคยเรียนรู้เรื่องการแบ่งชั้นของชั้นบรรยากาศ จึงมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และข้าพเจ้าก็มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสขึ้นเครื่องบิน บีบให้ผู้เขียนต้องเห็นด้วยตาตนเองว่าไม่มีเทวดาบนสวรรค์ สวรรค์ ไม่ใช่สวรรค์อย่างในนิทาน วันนี้เราอยากนำเสนอความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า เราอยู่ในโลกอะไร หน้าตาเป็นยังไง แบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นชื่ออะไร และประโยชน์สำหรับบุคคลคืออะไร

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าบรรยากาศกันก่อน

บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ล้อมรอบโลก ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเราตั้งแต่พื้นดินจนถึงความสูงหลายร้อยกิโลเมตร อากาศจะหนาแน่นมากบริเวณใกล้พื้นผิวโลก และ บรรยากาศของโลก ค่อยๆ เบาบางลงเมื่อมันเคลื่อนออกจากพื้นโลก การ พยากรณ์ อากาศ หมาย ถึง อะไร โลกมีแรงดึงดูดของโลกทำให้ชั้นบรรยากาศเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุนของโลกพร้อมกับการหมุนของโลก บรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจน (78%) รองลงมาคือออกซิเจน (21%) อาร์กอน (0.9%) และไอน้ำและก๊าซอื่นๆ อีกเล็กน้อย

องค์ประกอบของแก๊ส

  • ไนโตรเจน (N2) มีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอื่น แต่เมื่ออะตอมเดี่ยวถูกแบ่งออก ส่วนประกอบของสารอื่นๆ เช่น ไนเตรต จึงมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
  • ออกซิเจน (O2) เป็นผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช สาหร่าย แพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิต เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสารอื่น และเปิดไฟไว้ เมื่อปริมาณออกซิเจนในอากาศสูงกว่า 35% โลกทั้งดวงจะสว่างขึ้น ดังนั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกจึงวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ ซึ่งใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญสารอาหารและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
  • อาร์กอน (Ar) เป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น (กากกัมมันตภาพรังสี) ที่เกิดจากการสลายตัวของโพแทสเซียมภายในโลก
  • คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพียง 0.036% อยู่ในชั้นบรรยากาศ แต่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากพื้นโลก โลกร้อน อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมาก นอกจากนี้คาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นแหล่งอาหารของพืช

ชั้นบรรยากาศของโลก

มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต นอกจากจะช่วยทำให้เกิดกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การหายใจ การได้ยิน เป็นต้น แล้ว ยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกตามการดำรงชีวิตอีกด้วย นอกจากนี้ชั้นบรรยากาศทั้ง 5 ชั้นยังช่วยกรองรังสียูวี และป้องกันอุกกาบาตหรือวัตถุที่ตกลงมาจากนอกโลกอีกด้วย

สรุป บรรยากาศของโลก

ชั้นบรรยากาศของโลก คืออากาศที่ล้อมรอบโลก ซึ่งขอบเขตของมันขยายจากระดับน้ำทะเลถึงประมาณ 1,000 กม. อากาศมีความหนาแน่นสูงใกล้ระดับน้ำทะเล และความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงจากระดับน้ำทะเล บรรยากาศเป็นแหล่งก๊าซที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งประกอบด้วยออกซิเจน ซึ่งเป็นแหล่งหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ไอน้ำในชั้นบรรยากาศก่อตัวเป็นฝนซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ บรรยากาศของโลก